رویه های بازگردانی کالا:

تذکر خیلی مهم: تعویض به شرطی انجام می شود که همراه با کارتن سالم و غیر مخدوش باشد.

نکات قابل ذکر:

1-در صورت انتخاب اشتباه و پرداخت،تا قبل از ارسال محصول توسط پارساطب امکان کنسلی و عودت مبلغ دستگاه و هزینه ارسال وجود دارد.

2-پس از ارسال محصول توسط پست،دیگرامکان پس دادن دستگاه وجود نداردمگر باتشخیص پارساطب و شرکت طرف قراردادبا پارساطب شاپ وهمچنین با اخذ هزینه ارسال و یا هزینه های احتمالی

3-محصولاتی که دارای گارانتی اصالت کالا هستنددر صورت خرابی تا 48 ساعت پس از دریافت توسط مشتری تعویض میشود و هزینه ارسال تعویض با پارساطب شاپ میباشد.

4-هزینه ارسال دستگاه های خراب در مدت زمان گارانتی جهت تعمیر و تعویض به عهده پارسا طب میباشد.

5-آدرس ارسال دستگاه توسط مشتری، از طرف پارساطب شاپ به ایشان اعلام میشود.

6-تعویض به شرطی انجام می شود که همراه با کارتن سالم و غیر مخدوش باشد.بنابراین در نگهداری کارتن محصولات تا انتهای مدت گارانتی کوشا باشید.